Manteniment d’edificis a Mataró

Contacte

L’objectiu de la nostra tasca de manteniment d’edificis és oferir els millors serveis destinats a mantenir els edificis en bones condicions d’us i funcionament a llarg del temps. El manteniment d’edificis és essencial per garantir la seguretat, comoditat i funcionalitat dels edificis, així com perllongar la seva vida útil i reduir els costos de reparació a llarg termini.

Contacte

Reparació d’edificis a BARCELONA

Entre les tasques de manteniment dels edificis s’inclou la inspecció i reparació de les instal·lacions elèctriques, fontaneria, calefacció i d’aire condicionat, la reparació i substitució d’elemnts estructurals
com portes, finestres, sostres i parets. La implementació d’un pla de manteniment preventiu pot ajudar a detectar i solucionar problemes
menors, abans de que es converteixin en problemes majors, que requereixen costoses reparacions o poden afectar la seguretat i comoditat dels ocupants de l’edifici. A més a més, el manteniment regular de
l’edifici pot contribuir a la eficiència energètica i a la reducció de l’impacte ambienta

rehabilitació d'edificis a BARCELONA

A l’hora de rehabilitar edificis realitzem un procés de renovació, restauració i millora d’edificis existents, amb l’objectiu de millorar la seva funcionalitat, seguretat, eficiència energètica i estètica. Els edificis poden requerir rehabilitació per diversos motius, incloent la obsolescència, el deteriorament estructural, la necessitat de millores en la eficiència energètica i l’adaptació a les normatives i requisits actuals. La rehabilitació d’edificis inclou treballs de reparació i manteniment, com la reparació d’estructures malmeses o la substitució de sistemes de ventilació i calefacció obsolets. A més a més, la rehabilitació d’edificis pot adaptar els edificis a les necessitats actuals, com la millora d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

Coneix les avantatges de comptar amb una empresa especialitzada en el manteniment de qualsevol
construcció