Construccions

OB22
Des de la creació de la nostra empresa en 2001, hem fet els següents tipus d’obra: Edificis plurifamiliars, habitatges aïllats, reformes de vivendes, rehabilitacions d’edificis, reformes en centres docents, asfaltat de carrers, torres unifamiliars, botigues, …